Provozní doba:

 
Po - Čt   7:00 - 17:30
Pá          7:00 - 15:00  
Emise:  7:00 - 16:00
Bezplatná linka
800 100 664
  

 

Ekologické plakety

Cena Ekologické plakety ......... 300,-Kč (vč. DPH)

Jak a kde Ekologickou plaketu získat?

Ekologické plakety zakoupíte na naší stanici technické kontroly. K získání ekologické plakety je nutné předložit originál velkého Technického průkazu motorového vozidla. V případě, že vlastníkem motorového vozidla je leasingová společnost a je zapsána ve velkém technickém průkazu, žadatel předloží originál velkého technického průkazu nebo kopii velkého technického průkazu s originálem osvědčením o registraci vozidla (ORV) či osvědčením o technické způsobilosti (OTP).

Co je to Ekologická plaketa?

Zavedení tzv. „ekologické plakety“ pro vjezd do „ekologických zón“ v Německu.
Vážení motoristé, chceme Vás touto cestou informovat o již platné německé vyhlášce a z ní vyplývající zavádění „ekologických zón“ v Německu. Vyhláškou o označování vozidel s minimálním příspěvkem ke znečišťování životního prostředí škodlivými látkami (35.BImSchV – Bundesimissions-schutzverordnung) bylo ustanoveno označování vozidel tzv. „ekologickou plaketou“ dle jednotlivých kategorií znečišťování. Od 1. března 2007 mohou německá města vytvářet "ekologické zóny", do kterých smí vjíždět pouze vozidla, vybavená příslušnou ekologickou plaketou. Ekologické plakety jsou podle úrovně znečišťování ovzduší vozidlem rozděleny do čtyř následujících emisních stupňů viz. Obr.1 (čím vyšší emisní stupeň tím ekologičtější vozidlo):

obr.1 Emisní stupně ekologických plaket

 

1 emisní stupeň (bez plakety)
2 emisní stupeň (červená plaketa)
3 emisní stupeň (žlutá plaketa)
4 emisní stupeň (zelená plaketa)

První ekologické zóny vstoupily v platnost 1. ledna 2008 ve městech Berlín, Kolín nad Rýnem a Hannover. Zóny, kam je vjezd pro vozidla bez příslušné plakety pod hrozbou pokuty (40,- EUR) zakázán, jsou označeny dopravními značkami “Umwelt ZONE” viz. Obr. 2 a 4. Povinná doplňková značka viz. Obr. 3 s vyobrazením ekologické plakety příslušného emisního stupně a nápisem “frei” poté upřesňuje, která vozidla mohou vjet do vyznačené ekologické zóny.

 

obr.2 Značka začátek zóny obr.3 Značka konec zóny obr.4 Doplňková značka

Povinnost označit vozidla ekologickou plaketou při vjezdu do ekologických zón platí i pro zahraniční vozidla. Ekologickou plaketou musí být označeny všechny osobní automobily, nákladní automobily včetně tahačů a autobusy. Tato povinnost se však nevztahuje na motocykly, traktory a samojízdné stroje. Platnost plakety je neomezená, avšak je na ní uvedena registrační značka (SPZ) vozidla.

Kdy a kde vstoupí v platnost ekologické zóny v Německu?
Dle nám nyní dostupných informací se jedná o následující oblasti:

 

01.01.2008 Berlin, Hannover, Köln
12.01.2008 Dortmund
01.03.2008 Ilsfeld, Leonberg, Ludwigsburg, Mannheim, Schwäbisch-Gmünd, Stuttgart, Tübingen, Reutlingen
01.07.2008 Pleidelsheim
01.10.2008 München, Bochum, Bottrop, Duisburg, Essen, Frankfurt/Main, Gelsenkirchen, Herne, Muelheim a.d. Ruhr, Oberhausen, Recklinghausen
01.01.2009 Herrenberg, Ulm, Heilbronn, Karlsruhe, Pforzheim, Bremen, Mühlacker
15.02.2009 Düsseldorf, Wuppertal
01.07.2009 Augsburg
01.01.2010 Freiburg, Heidelberg, Pfinztal, Bonn, Münster
04.01.2010 Osnabrück
15.02.2010 Neuss
Výhledově Braunschweig, Darmstadt, Dresden, Leipzig, Magdeburg, Regensburg, Nürnberg, Neu-Ulm

Nelze vyloučit, že další obce či regiony zavedly či zavedou omezení vjezdu a nejsou uvedeny v této tabulce.